Connecting research to society

100.000 euro diabetes type 2 onderzoekssubsidie voor Leen 't Hart

27 September 2018 Author: MolEpi - Moleculaire Epidemiologie

LUMC-wetenschapper Leen 't Hart heeft 100.000 euro gekregen voor zijn onderzoek naar diabetes type 2. De subsidie komt uit het programma ‘Diabetes II Doorbraakprojecten’ van het Diabetes Fonds en ZonMw.

Lees hier meer over het project.

Symposium: Exploring multidisciplinary research questions

31 October 2019 Author: MolEpi - Molecular Epidemiologie

René Luijk receives PhD cum laude !

17 October 2019 Author: Molepi - Moleculaire Epidemiologie
more news