Connecting research to society

P. Eline Slagboom

Afdelingshoofd | Tel.: +31 (0) 71 5269731stuur mail

eline slagboomProfessor P. Eline Slagboom haalde haar doctoraal examen in de biologie in 1987 en haar postdoctorale graad in de biochemie in 1993. Tussen 1993 en 2000 was Slagboom onderzoeker bij de afdeling Vaat- en Bindweefsel Onderzoek aan het Gaubius Laboratorium, TNO Preventie en gezondheid (TNO-PG), Nederland. Ze startte een groep voor genetisch epidemiologisch onderzoek op, dat gericht was op het identificeren van genetische determinanten van multifactoriële aandoeningen. In 2000 kreeg ze een NWO-programma subsidie van de Nederlandse Organisatie voor Wetenschappelijk Onderzoek (NWO) en werd ze benoemd tot hoogleraar Moleculaire Epidemiologie van het Leids Universitair Medisch Centrum (LUMC). Ze richtte een nieuwe sectie Moleculaire Epidemiologie (Molepi) en het genotypeercentrum op (personeel nu 30 fte).

Afgelopen 10 jaar is de focus van het onderzoek geweest omics gegevens (genetische, transcriptomische, epigenetische, glycomische, metabole gegevens) in de moleculaire epidemiologische studies te gebruiken om biomarkers van veroudering en ouderdomsziekten te vinden in menselijke cohorten en de paden achter deze complexe eigenschappen te begrijpen. Voor dit doel wordt een diversiteit van menselijke cohorten met unieke opzet van de studie geanalyseerd. Onder deze cohorten bevindt zich het Nederlandse Hongerwinterstudie cohort om de late consequenties van prenatale blootstelling onder ongunstige condities te onderzoeken.

Slagboom is één van de mede-oprichters van het verouderingsonderzoek binnen het LUMC ondersteund door verschillende stichtingen door Netherlands Genomics Initiative (NGI). Ze heeft zowel de Leiden LangLeven Studie (ism Professor RGJ Westendorp) als de artrose progressie studie (GARP: Genetics, Arthrosis and PRogression) studie (ism Dr Ingrid Meulenbelt en Professor M. Kloppenburg) geïnitieerd en is principle investigator (PI) van van deze studies. Verder heeft Slagboom de Moleculaire Epidemiologie en Bioinformatica opgestart en geeft zij master classes binnen dit vakgebied.

Daarnaast is Slagboom lid van vele nationale leescommissies, waaronder de Nederlandse Organisatie voor Wetenschappelijk Onderzoek (NWO) interdisciplinaire VIDI-commissie (2007-2010), Nederlandse Hartstichting Wetenschappelijke advies commissie (2007-2011) en is zij redactieraadslid van het wetenschappelijk tijdschrift “Aging Cell”. Ze heeft een leidende rol in grote consortia binnen verouderingsonderzoek zoals het “Netherlands Consortium for Healthy Ageing” (NCHA) als wetenschappelijk directeur waarin ze een samenwerkingsonderzoek heeft neergezet met de industrie, en in de stuurgroep of als lid van grootschalige gezamenlijke onderzoeksprojecten EU (Treat ~ OA, GEHA en LifeSpan). P. Eline Slagboom is PI van een nieuw grootschalig samenwerkingsproject EU-project dat is begonnen in 2011 (IDEAL: Integrated research on DEvelopmental determinants of Ageing and Longevity) en van een “Biobanking and Biomolecular Research Infrastructure” (BBMRI) Regenboog project op Metabolomics.

download CV Eline Slagboom (in het engels) 

Supervisie wetenschappelijk onderzoekers en promovendi

Dr Wouter den Hollander, proefschrift titel 'On the relation between genetic variation and osteoarthritis' in 2018
Dr Jesse Krijthe, proefschrift titel 'Robust Semi-supervised Learning: Projections, Limits & Constraints' in 2018.
Dr Roderick Slieker, proefschrift titel 'Charting the dynamic methylome across the human lifespan' in 2017.
Dr Nils Bömer, proefschrift titel 'Thyroid hormone signalling in Osteoarthritis' in 2017.
Dr Jonathan K Vis, proefschrift titel 'Algorithms for the description of molecular sequences' in 2016.
Dr Yolande Ramos, proefschrift titel: 'Osteoarthritis, a degenerative disease of the articular joints: towards the implementation of functional genomics in OA' in 2015.
Dr Jenny van Dongen, proefschrift titel: '(Epi) genetics and twins' in 2015 (cum laude).
Dr Erik van den Akker, proefschrift titel: 'Computational Biology in Human Aging - An Omics Data Integration Approach' in 2015
Dr Rudolf Talens, proefschrift titel: 'Studies into epigenetic variation and its contribution to cardiovascular disease' in 2015
Dr Joris Deelen, proefschrift titel: 'Genetic and biomarker studies of human longevity' in 2014 (cum laude).
Dr Anika Vaarhorst, proefschrift titel: 'Genetic and Metabolomic approaches for Coronary Heart Disease risk prediction' in 2014
Dr Willemijn Passtoors, proefschrift titel: 'Transcriptomic studies in human ageing and longevity' in 2013
Dr Elmar Tobi, proefschrift titel: 'Epigenetic differences after prenatal adversity : the Dutch hunger winter' in 2013.
Dr Maarten Rozing, proefschrift titel: ‘Endocrine and metabolic features of familial longevity The Leiden Longevity Study’ in 2011.
Dr Rita Slof-Op ‘t Landt, proefschrift titel: ‘Genetic Determinants of Eating Disorders’ in 2011.
Dr Renee Ruhaak, proefschrift titel: 'Glycomics based biomarkers of the rate of aging: development and applications of high-throughput N-glycan analysis' in 2011.
Dr Steffan Bos, proefschrift titel: 'Genes and mediators of inflammation and development in osteoarthritis' in 2010.
Dr Maris Kuningas, proefschrift titel: ‘A Study into Genes Encoding Longevity in Humans’ in 2007.
Dr Josine Min, proefschrift titel: ‘Generalised osteoarthritis: from mendelian disorder to complex disease’ in 2007.
Dr Naghmeh Riyazi, proefschrift titel: ‘Familial osteoarthritis. Risk factors and determinants of outcome’ in 2006.
Dr Behrooz Alizadeh, proefschrift titel: ’Osteoarthritis and hemochromatosis, a genetic epidemiological study’ in 2005.
Dr Marian Beekman, proefschrift titel: ‘Towards mapping QTLs influencing parameters of Lipid Metabolism in Human Twins’ in 2004.
Dr Bas Heijmans, proefschrift titel: ‘Common Gene Variants and Mortality in the Population at Large’ in 2000.
Dr Casper Bijkerk, proefschrift titel: 'Genetic epidemiology of osteoarthritis' in 1999.
Dr Ingrid Meulenbelt, proefschrift titel: ‘Genetic Predisposing Factors Of Osteoarthritis’ in 1997.

onderzoek

Waar werken wij op dit moment aan

onderzoek onderzoek

mensen

Ontmoet de mensen van Molepi

mensen mensen