Connecting research to society

Het geheugen van ons DNA.

08 februari 2017 Auteur: Molepi - Moleculaire Epidemiologie

Over hoe epigenetica ons maakt tot wie we zijn en onze omgeving laat inwerken op het functioneren van ons DNA.

Iedereen begint aan het leven als één enkele cel met daarin vier meter DNA: twee van moeder en twee van vader. Hoe kan daar een compleet mens uit groeien bestaand uit 40 miljard cellen met eindeloos veel verschillende functies, maar exact hetzelfde DNA? En hoe past die vier meter DNA eigenlijk in een celkern van een paar miljoenste van een meter? Dat zijn de fundamentele vragen over het leven waarop het vakgebied van de epigenetica een antwoord zoekt. Daar blijft het niet bij: vanaf het prille begin kan de omgeving langdurige epigenetische veranderingen teweeg brengen. Welke consequenties  heeft dit voor onze gezondheid en de snelheid waarmee we verouderen?  

Epigeneticus dr. Bas Heijmans van het Leids Universitair Medisch Centrum zal deze vragen beantwoorden aan de hand van bruine en gele muizen, de gezondheid van Hongerwinterkinderen en DNA waarvan je ziet dat het van een roker is (ook al zegt de eigenaar van het DNA gestopt te zijn).

Locatie : Scheltema, Marktsteeg 1 te Leiden. Toegang is Gratis

Aanvang : Muziek: 19.40 uur; Lezing: 20.00 – 20:45 uur; Discussie ca. 21.05; Einde ca. 22.00 uur.

Muziek : The Crownhunters, een duo van 2 gitaristen.

2017 bas science cafe