Connecting research to society

Onderzoek

Molecular Epidemiology: Ontwikkelingen in verouderingsonderzoek.

 

Een lang en gezond leven is niet voor iedereen weggelegd. Waarom is de ene mens versleten op zijn zestigste terwijl een ander op negentig jarige leeftijd nog kan fietsen? De afdeling Moleculaire Epidemiologie van het LUMC doet onderzoek naar het ontstaan van deze verschillen en hoe deze verschillen te verkleinen zijn.


 codelink resultWaardoor wordt de verouderingssnelheid beïnvloed? Welke mechanismen spelen hierbij een rol? Om dit te onderzoeken kijken de onderzoekers naar factoren die ervoor zorgen dat mensen juist gezond verouderen. Hiervoor wordt onderzoek gedaan bij langlevende families. In deze families weet het merendeel de negentig jaar te behalen. Wat is hun geheim? Welke genen zijn gunstig? Waarin onderscheidt hun lichaam zich van andere mensen? Binnen deze context focussen we ons op een gezonde stofwisseling, ziekte en artrose.

Verder richten wij ons op patienten en populatie gebaseerde cohorten zoals families die artrose ontwikkelen op middelbare leeftijd (GARP), lang levende families (Leiden LangLeven Studie), populatie gebaseerde ouderen (Leiden 85+ Studie en populaties die blootgesteld zijn aan schadelijke condities vroeg in het leven (de Nederlandse Hongerwinter studie) 

In samenwerking met diverse Nederlandse Biobanken integreren wij studies door pasgeboren baby’s tot patiënten van middelbare leeftijd en langlevenden te volgen. We maken gebruik van serum parameters, van genetisch en (epi)genomisch beeldmateriaal, metabole data en vragenlijsten over leefstijl. Hierbij maken wij gebruik van hedendaagse technieken. We bestuderen uitgebreide biologische informatie van donoren dat wordt bewaard in biobank databases (primaire huidcellen, perifere bloedcellen, mesenchymale stamcellen). Via nationale en internationale samenwerkingsverbanden (BBMRI) zijn wij zeer betrokken bij het organiseren van de infrastructuur en de statistische- en bioinformatica pijplijnen die nodig zijn om de data te analyseren die verkregen zijn door de nieuwste omics technologieën. 

Ons onderzoek is nauw verbonden aan verouderingsonderzoek binnen wereldwijde en Europese onderzoeksgroepen, waarin onze wetenschappers participeren of een leidende rol hebben. Onder leiding van Prof.dr. P.Eline Slagboom spitst de expertise van de Moleculaire Epidemiologie zich toe tot verschillende onderzoeksgebieden: artrose, metabole of cardiovasculaire ziekte, veroudering en langlevendheid en het gebied van epigenetica en bio-informatica.

 

 

Publicatielijst Moleculaire Epidemiologie Februari 2018

 

 

 

 

onderzoek

Waar werken wij op dit moment aan

onderzoek onderzoek

mensen

Ontmoet de mensen van Molepi

mensen mensen